User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

၀န္ႀကီး - ဗိုလ္မွဴ းႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

 

 


 

 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕

 

အမွတ္(၃)သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၂-၆၁၁၂၂
၁၂ လမ္း၊ ၆၄ x ၆၆ လမ္းၾကား၊
ေဒါနဘြားရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁)တပ္ဖြဲ႕ခြဲ

တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၁၆၉၇
မ-၈/၂၉၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁၆)တပ္ဖြဲ႕စု

ဒုတပ္ဖြဲ႕စုမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၅၈ ၂၁၇၅၇
အား/ကာ လမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂)။
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၇)တပ္ဖြဲ႕စု

တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၂-၇၂၃၁၀
၁၉ လမ္း ႏွင့္ ၆၆ လမ္းေထာင့္၊
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၈)တပ္ဖြဲ႕စု

တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၁၆၉၈
မ-၈/၂၉၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၉)တပ္ဖြဲ႕စု

တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၇၀၄၀
မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ တံတားဦး။

တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး

ရဲမွဴးႀကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၈၆၇
၆၆ လမ္း၊ ၃၀ × ၃၁ လမ္းၾကား၊
ပတ္ကုန္းေပ်ာ္ဘြယ္ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

မႏၱေလးခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၈၂၁၅၉
၆၆×၆၈ လမ္းၾကား၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းႏွင့္ သံလမ္းၾကား၊
ၿမိဳ႕သစ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၂၁၃၈၃
ရပ္ကြက္ႀကီး(၅)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၃၃၅
ၾကက္မင္းတြန္ရပ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

မိတၳီလာခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၀၄၂
နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။

ျမင္းၿခံခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၂၁၀၅၀
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

ရမည္းသင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၄၀၄၆၃
ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕။

ေညာင္ဦးခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၆၀၅၀၅
ေတာင္ေရွ႕ရြာ၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၃)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၈၆
၃၀ x ၆၈ လမ္းေထာင့္
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၄)ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

ဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၅၁၈၄၄၀၀
လမ္း ၃၀×၉၀ လမ္းေထာင့္၊
သမီးေတာ္ေစ်းရပ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ရဲအရာရွိ အတတ္သင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၉၀၂၉၊ ၀၂-၆၉၀၃၀
၆၆ လမ္း၊ ၂၈×၂၉ ၾကား ၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၃)မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၄၇၄
၂၉ x ၃၀ လမ္းၾကား၊ ၆၅ x ၆၆ လမ္းၾကား၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၇)လံုၿခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၄၀၂၀၀
ရတဖ(၄)၊ ေရႊစာရံ၊ ၊
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၄)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ယာယီဒုရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၄၀၁၅၃
ရတဖ(၄)၊ ေရႊစာရံ၊ ၊
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁၄)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ယာယီဒုရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၂၁၉၉
ရတဖ(၁၄)၊ ပုလိပ္။

အမွတ္(၃၅)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ယာယီဒုရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၄၀၁၅၃
ရတဖ(၃၅)၊ မိတၳီလာ။

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန

မႏၱေလးတိုင္း

တိုင္းဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၆၀၇၄၀
၂၉ x ၈၁ လမ္းေဒါင့္ (ဗဟိုမီးသတ္)၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မႏၱေလးခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၆၀၀၁၈
၂၉ x ၈၁ လမ္းေဒါင့္ (ဗဟိုမီးသတ္)၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၂၀၀ (ရံုး)
၁၉လမ္း ႏွင့္ ၆၄လမ္းေထာင့္၊
မႏၲေလးၿမိဳ႕။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၇၆၃၆၂
၈၃ လမ္း x ၈၄ လမ္းၾကား၊ ၄၅ လမ္း၊
ဘုရားႀကီးေျမာက္မုတ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၈၇
၅၉လမ္းႏွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ၊
ကန္သာယာရပ္ကြက္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၁၅၄၉၇၄
၆၂လမ္း၊ ဗႏၺဳလလမ္းႏွင့္ေအးေမတၱာလမ္းၾကား၊
ျပည္ႀကီးတံခြန္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၈၀၅၆
၁၉လမ္းမေပၚ၊ က်ီကုန္းမီးပိြဳင့္ေကြ႔၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ - ၇၀၃၁၃(ရံုး)
၈၄လမ္း၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅-၂၂၁၁၃(ရံုး)
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္လဲလယ္လမ္းေထာင့္၊
ရပ္ကြက္ႀကီး(၅)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၇၉၀၃၅
ဧရာေအာင္ေျမလမ္းႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ျဖတ္လမ္း(၃)ၾကား၊
ရပ္ကြက္(၁)၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆-၂၀၀၇၀ (ရံုး)
ေအာင္နန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးေရွ႕၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆ ၃၀၀၈၀ (ရံုး)
ကမာၠေအးၿမိဳ႕ကြက္သစ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးေတာင္ဘက္၊
သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕။

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၃၁၆ (ရံုး)
ျပည္လံုးႏိုင္ရပ္ကြက္၊ ၁၈ လမ္း x ၁၉ လမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၆၀၃၂၀(ရံုး)
မင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအေနာက္ဘက္၊
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

စဥ္႕ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၀၀၁၂ (ရံုး)
ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေရႊေစတီဘုရားလမ္းေတာင္ဘက္၊
စဥ္႕ကိုင္ၿမိဳ႕။

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၄၂၀၀(ရံုး)
အမွတ္(၃)လႊစင္တန္းရပ္ကြက္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕။

မိတၳီလာခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၅၀၂ (ရံုး)
ေစ်းေရွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္မႏၱေလးလမ္းဆံု ၊
မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္။

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၉၁၃၁(ရံုး)
အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ရာဇာလမ္းႏွင့္ ေအာင္သိဒၶိလမ္းၾကား၊ သာစည္ၿမိဳ႕။

မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၀၂၅၃ (ရံုး)
အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ေက်ာင္းလမ္းႏွင့္ ေဆးရံုလမ္းေထာင့္၊
နယ္ေျမ(၉)၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕။

၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၅၀၁၃၄(ရံုး)
အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၀မ္းတြင္းႏွင့္ သဲေတာလမ္းမႀကီးေတာင္ဘက္၊ မလိႈင္ၿမိဳႈ႕။

ျမင္းၿခံခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၂၁၀၆၁(ရံုး)
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္(၃)လမ္းထိပ္၊
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၈၀၄၇၄(ရံုး)
အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ နႏၵာ၀န္ႏွင့္ပန္းၿခံအေရွ႕ဘက္၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳႈ႕။

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၇၀၅၀၂(ရံုး)
အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံႏွင့္မိတၳီလာလမ္းအေရွ႕ဘက္၊
ေတာင္သာၿမိဳ႕။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၆၄၂၃၂ (ရံုး)
အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ရာဇာလမ္းႏွင့္ေအာင္သိဒၵိလမ္းၾကား။

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၄၀၀၂၉(ရံုး)
ဝါးတိုးေျမာက္ဘက္၊ သစၥာလမ္းေတာင္ဘက္၊
ရမည္းသင္းၿမိဳ႕။

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၄၉၀၂၂(ရံုး)
ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊ တပင္ေရႊထီးလမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မန္းေလးလမ္းေထာင့္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕။

ေညာင္ဦးခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၆၀၁၉၁(ရံုး)
အမွတ္(၂)နယ္ေျမ၊ ပန္းပဲကုနး္ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ဦးႏွင့္ ျမင္းၿခံလမ္းေျမာက္ဘက္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၅၀၇၉၁(ရံုး)
ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ မိတီၳလာလမ္း ေတာင္ဘက္၊
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕။

စကားအင္းနယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၇၈၁၆၇၈၂၁၅
၃၅၂/၂ မိုင္တိုင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ စကားအင္း။

ျပင္စည္နယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၂၅၉၄၃၀၅၆၅
၃၂၅/၄ မိုင္တိုင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ ျပင္စည္။

သီးကုန္းနယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၃၁၅၄၀၉၈၁
၂၈၄/၄ မိုင္တုိင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ သီးကုန္း။

ေပပင္ေလးနယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၉၈၉၀၁၂၅၇
၂၆၂/၃ မိုင္တိုင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ ေပပင္ေလး။


လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • မူးယစ္ေဆးဝါး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2018-07-12 10:19:53

   မူးယစ္ေဆးဝါး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းေတာ္ေရွ႕ ၁၉ လမ္း၊ ၅၇ လမ္းႏွင့္ ၅၈ လမ္းၾကားရွိ မႏၲေလးကံ့ေကာ္ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း စုေဝးသဘင္ ခန္းမ၌ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း (MANA)မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးအသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။...

   Read More

  • မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2018-07-12 10:17:44

   မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္  မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အႏွိပ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ ၆၂ လမ္း၊ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၃ လမ္းၾကား၊ မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ရွိ သီရိရတနာခန္းမ ၌ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပသည္။  အခမ္းအနားသို႔...

   Read More

  • မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာ

   Web Admin 2018-07-10 10:36:55

   မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသိပညာေပး ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။  ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထံုးႀကီးနယ္ေျမစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေအာင္ေတဇႏွင့္...

   Read More

  • မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပိုလန္ႏိုင္ငံထုတ္ အဆင့္ျမင့္ မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္မ်ား ေရာက္ရွိ

   Web Admin 2018-07-09 11:01:42

   မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပိုလန္ႏိုင္ငံထုတ္ အဆင့္ျမင့္ မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္မ်ား ေရာက္ရွိ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပိုလန္ႏုိင္ငံထုတ္ အဆင့္ျမင့္ မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ ႏွစ္စီး ဇူလိုင္ ၇ ရက္က ဗဟိုမီးသတ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ဗဟိုမီးသတ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ မီးသတ္ယာဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ MFFSD Logo တပ္ဆင္ထားၿပီး သံထည္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို...

   Read More

  • မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္အသိပညာေပး

   Web Admin 2018-07-05 10:45:32

   မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္အသိပညာေပး၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း(မႏၲေလး-ဗဟို)တို႔ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္ ၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ၆၇ လမ္းႏွင့္ ၆၈ လမ္းၾကားရွိ အမွတ္(၁)ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>