User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

၀န္ႀကီး - ဗိုလ္မွဴ းႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

 

 


 

 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕

 

အမွတ္(၃)သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၂-၆၁၁၂၂
၁၂ လမ္း၊ ၆၄ x ၆၆ လမ္းၾကား၊
ေဒါနဘြားရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁)တပ္ဖြဲ႕ခြဲ

တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၁၆၉၇
မ-၈/၂၉၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁၆)တပ္ဖြဲ႕စု

ဒုတပ္ဖြဲ႕စုမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၅၈ ၂၁၇၅၇
အား/ကာ လမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂)။
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၇)တပ္ဖြဲ႕စု

တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၂-၇၂၃၁၀
၁၉ လမ္း ႏွင့္ ၆၆ လမ္းေထာင့္၊
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၈)တပ္ဖြဲ႕စု

တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၁၆၉၈
မ-၈/၂၉၊ ၿမိဳ႕သစ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၉)တပ္ဖြဲ႕စု

တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၇၀၄၀
မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ တံတားဦး။

တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး

ရဲမွဴးႀကီး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၈၆၇
၆၆ လမ္း၊ ၃၀ × ၃၁ လမ္းၾကား၊
ပတ္ကုန္းေပ်ာ္ဘြယ္ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

မႏၱေလးခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၈၂၁၅၉
၆၆×၆၈ လမ္းၾကား၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းႏွင့္ သံလမ္းၾကား၊
ၿမိဳ႕သစ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၂၁၃၈၃
ရပ္ကြက္ႀကီး(၅)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၃၃၅
ၾကက္မင္းတြန္ရပ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

မိတၳီလာခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၀၄၂
နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။

ျမင္းၿခံခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၂၁၀၅၀
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

ရမည္းသင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၄၀၄၆၃
ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕။

ေညာင္ဦးခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး
ဒု-ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၆၀၅၀၅
ေတာင္ေရွ႕ရြာ၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၃)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၈၆
၃၀ x ၆၈ လမ္းေထာင့္
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၁၄)ယာဥ္ထိန္းရဲ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

ဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၅၁၈၄၄၀၀
လမ္း ၃၀×၉၀ လမ္းေထာင့္၊
သမီးေတာ္ေစ်းရပ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ရဲအရာရွိ အတတ္သင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၉၀၂၉၊ ၀၂-၆၉၀၃၀
၆၆ လမ္း၊ ၂၈×၂၉ ၾကား ၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၃)မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ

တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၄၇၄
၂၉ x ၃၀ လမ္းၾကား၊ ၆၅ x ၆၆ လမ္းၾကား၊
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အမွတ္(၇)လံုၿခံဳေရးရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၄၀၂၀၀
ရတဖ(၄)၊ ေရႊစာရံ၊ ၊
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၄)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ယာယီဒုရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၄၀၁၅၃
ရတဖ(၄)၊ ေရႊစာရံ၊ ၊
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္(၁၄)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ယာယီဒုရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၂၁၉၉
ရတဖ(၁၄)၊ ပုလိပ္။

အမွတ္(၃၅)လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး

ယာယီဒုရဲမွဴးႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၄၀၁၅၃
ရတဖ(၃၅)၊ မိတၳီလာ။

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန

မႏၱေလးတိုင္း

တိုင္းဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၆၀၇၄၀
၂၉ x ၈၁ လမ္းေဒါင့္ (ဗဟိုမီးသတ္)၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မႏၱေလးခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၆၀၀၁၈
၂၉ x ၈၁ လမ္းေဒါင့္ (ဗဟိုမီးသတ္)၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၂၀၀ (ရံုး)
၁၉လမ္း ႏွင့္ ၆၄လမ္းေထာင့္၊
မႏၲေလးၿမိဳ႕။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၇၆၃၆၂
၈၃ လမ္း x ၈၄ လမ္းၾကား၊ ၄၅ လမ္း၊
ဘုရားႀကီးေျမာက္မုတ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၈၇
၅၉လမ္းႏွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ၊
ကန္သာယာရပ္ကြက္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၁၅၄၉၇၄
၆၂လမ္း၊ ဗႏၺဳလလမ္းႏွင့္ေအးေမတၱာလမ္းၾကား၊
ျပည္ႀကီးတံခြန္္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၈၀၅၆
၁၉လမ္းမေပၚ၊ က်ီကုန္းမီးပိြဳင့္ေကြ႔၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ - ၇၀၃၁၃(ရံုး)
၈၄လမ္း၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅-၂၂၁၁၃(ရံုး)
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္လဲလယ္လမ္းေထာင့္၊
ရပ္ကြက္ႀကီး(၅)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၇၉၀၃၅
ဧရာေအာင္ေျမလမ္းႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ျဖတ္လမ္း(၃)ၾကား၊
ရပ္ကြက္(၁)၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆-၂၀၀၇၀ (ရံုး)
ေအာင္နန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးေရွ႕၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆ ၃၀၀၈၀ (ရံုး)
ကမာၠေအးၿမိဳ႕ကြက္သစ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးေတာင္ဘက္၊
သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕။

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၃၁၆ (ရံုး)
ျပည္လံုးႏိုင္ရပ္ကြက္၊ ၁၈ လမ္း x ၁၉ လမ္းေထာင့္၊
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၆၀၃၂၀(ရံုး)
မင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအေနာက္ဘက္၊
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

စဥ္႕ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၀၀၁၂ (ရံုး)
ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေရႊေစတီဘုရားလမ္းေတာင္ဘက္၊
စဥ္႕ကိုင္ၿမိဳ႕။

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၄၂၀၀(ရံုး)
အမွတ္(၃)လႊစင္တန္းရပ္ကြက္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕။

မိတၳီလာခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၅၀၂ (ရံုး)
ေစ်းေရွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္မႏၱေလးလမ္းဆံု ၊
မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္။

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၉၁၃၁(ရံုး)
အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ရာဇာလမ္းႏွင့္ ေအာင္သိဒၶိလမ္းၾကား၊ သာစည္ၿမိဳ႕။

မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၀၂၅၃ (ရံုး)
အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ေက်ာင္းလမ္းႏွင့္ ေဆးရံုလမ္းေထာင့္၊
နယ္ေျမ(၉)၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕။

၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၅၀၁၃၄(ရံုး)
အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၀မ္းတြင္းႏွင့္ သဲေတာလမ္းမႀကီးေတာင္ဘက္၊ မလိႈင္ၿမိဳႈ႕။

ျမင္းၿခံခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၂၁၀၆၁(ရံုး)
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္(၃)လမ္းထိပ္၊
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၈၀၄၇၄(ရံုး)
အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ နႏၵာ၀န္ႏွင့္ပန္းၿခံအေရွ႕ဘက္၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳႈ႕။

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၇၀၅၀၂(ရံုး)
အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံႏွင့္မိတၳီလာလမ္းအေရွ႕ဘက္၊
ေတာင္သာၿမိဳ႕။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၆၄၂၃၂ (ရံုး)
အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ရာဇာလမ္းႏွင့္ေအာင္သိဒၵိလမ္းၾကား။

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၄၀၀၂၉(ရံုး)
ဝါးတိုးေျမာက္ဘက္၊ သစၥာလမ္းေတာင္ဘက္၊
ရမည္းသင္းၿမိဳ႕။

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၄၉၀၂၂(ရံုး)
ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊ တပင္ေရႊထီးလမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မန္းေလးလမ္းေထာင့္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕။

ေညာင္ဦးခရိုင္

ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၆၀၁၉၁(ရံုး)
အမွတ္(၂)နယ္ေျမ၊ ပန္းပဲကုနး္ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ဦးႏွင့္ ျမင္းၿခံလမ္းေျမာက္ဘက္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၅၀၇၉၁(ရံုး)
ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ မိတီၳလာလမ္း ေတာင္ဘက္၊
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕။

စကားအင္းနယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၇၈၁၆၇၈၂၁၅
၃၅၂/၂ မိုင္တိုင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ စကားအင္း။

ျပင္စည္နယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၂၅၉၄၃၀၅၆၅
၃၂၅/၄ မိုင္တိုင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ ျပင္စည္။

သီးကုန္းနယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၃၁၅၄၀၉၈၁
၂၈၄/၄ မိုင္တုိင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ သီးကုန္း။

ေပပင္ေလးနယ္ေျမ

နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းတာဝန္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၉၈၉၀၁၂၅၇
၂၆၂/၃ မိုင္တိုင္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္လမ္းမႀကီးေဘး၊ ေပပင္ေလး။


လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပးေဟာေျပာ

   Web Admin 2018-03-15 11:41:59

   ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပးေဟာေျပာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္  မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၅ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို မတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက စခန္းမွဴး ရံုးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စခန္းမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး မ်ိဳးသူ ဦးစီး၍ အမွတ္ ၈၅ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔စုမွ  ရဲအုပ္စိုးမိုးေက်ာ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ အမွတ္ ၅ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၀ ဦးခန္႔...

   Read More

  • စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ား မီးေဘးလံုျခံဳေရးေရွာင္တခင္စစ္ေဆး

   Web Admin 2018-03-14 10:49:31

   စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ား မီးေဘးလံုျခံဳေရးေရွာင္တခင္စစ္ေဆး  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ရက္  စက္သံုးဆီအေရာင္ဆုိင္မ်ားကုိ မီးေဘးလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ျဖင့္ ဆီဆုိ္င္မ်ား မီးေလာင္မႈ၊ မီးလန္႔မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက စနစ္တက် လ်င္ျမန္စြာမီးျငိမ္းသတ္ႏုိ္င္ရန္၊ မီးေလာင္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ မီးေလာင္မႈၾကီးမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းကုိ မတ္လ ၁၃ရက္ နံနက္ ၉နာရီက မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မႏၲေလးမဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကသည္။...

   Read More

  • ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္

   Web Admin 2018-03-14 10:38:56

   ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္  မႏၲေလးဘူတာႀကီးအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ မတ္ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလးဘူတာႀကီး ပထမထပ္၌ လံုၿခံဳေရးသဲက်င္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  အဆိုပါ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို အမွတ္(၄)တပ္ခြဲ(မႏၲေလး)တပ္ခြဲမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး တင္ေမာင္ထြန္း ဦးစီး၍ ရထားရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၉၁၀)စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမွ...

   Read More

  • ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား က်င္းပ

   Web Admin 2018-03-12 10:43:15

   ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္  ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျပင္ေတာေက်းရြာတြင္ Shwe Taung Group မွ အမွတ္စဥ္(၉၉)ခုေျမာက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္း Steel Structure တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ မတ္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါ...

   Read More

  • အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၌ မႈခင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2018-03-09 10:33:57

   အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၌ မႈခင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္  ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ ရြာလယ္ဓမၼာရံုတြင္ မႈခင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက အဆိုပါ ဓမၼာရံု၌ က်င္းပသည္။  ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >>