User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ဦးမ်ိဳးသစ္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ -
လိပ္စာ

အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၀၃၃
ရန္ကင္းေတာင္-ပုသိမ္ႀကီးလမ္းေထာင့္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၃၅၂၊ ၀၂-၆၅၇၂၂၊ ၀၂-၃၆၃၅၅
၃၀လမ္း၊ ၆၈-၇၀လမ္းၾကား။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

ဒု-ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၁၈၇
မွန္တန္းရပ္၊ အမရပူရ။

အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

တာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၃၀၁
၈၄လမ္း၊၂၈x၂၉လမ္းၾကား၊

အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

ဒု ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂- ၅၉၈၇၅
ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ကြၽဲဆည္ကန္

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဒု-လ/ထ ေထြဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၁၇၇
၃၅x၆၄လမ္းေထာင့္၊

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၀၃၃၂၊ ၇၀၄၆၇
လိပ္စာ - ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ။


လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၃၀၄၁၊ ၀၂-၆၀၂၄၉၊ ၀၂-၇၃၀၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၄၃၆၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

တိုင္းေဒသႀကီးအလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၄၃
၈၃ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ လမ္းၾကား။

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - (တုိင္း)၀၂-၆၃၁၁၇၊ (ခရိုင္)၀၂-၆၀၂၉၀
၇၈ လမ္း၊ သီတာေအးရပ္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕

တိုင္းမန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၀၇၄
ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္ေကြ႔။

တိုင္းေဒသႀကီးကုန္တင္ကုန္ခ် ေကာ္မတီရံုး (တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္)

တိုင္းဇုန္နယ္ေျမမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၃၄(ဇုန္နယ္ေျမရံုး)၊ ၀၂-၂၁၀၄၆
၃၅ လမ္း၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေနာက္။

အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၃၉၇၆၊ ၀၉-၅၁၅၂၄၂၃
၃၅x၉၀ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၅၁၄၈
၁၂ လမ္း x ၁၄လမ္းၾကား၊ ၆၆လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၂၁၀၃၊ ၀၂-၆၁၁၅၀၊ ၀၉-၂၀၁၀၄၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၃လမ္းေထာင့္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၄၅၇၊ ၀၂-၆၇၄၇၀၊ ၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇
၆၆ x ၆၅ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ လမ္းၾကား။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္(နည္းျပ)သင္တန္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္

   Web Admin 2017-10-25 11:38:19

   သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္(နည္းျပ)သင္တန္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ရက္  သဘာဝေဘး ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထု၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊...

   Read More

  • ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၀၀ ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2017-09-26 11:54:54

   ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၀၀ ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ မိတၳီလာတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၀၀ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈရံုးတြင္ က်င္းပသည္။  အဆိုပါေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္...

   Read More

  • အငွားအိမ္ရာစြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

   Web Admin 2017-09-24 12:00:26

   အငွားအိမ္ရာစြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္သန္ရွင္းမႈဌာန၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ႏွင္းဆီေဆာင္၊ အငွားအိမ္ရာ စြန္႔ပစ္ေရသန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ...

   Read More

  • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

   Web Admin 2017-09-10 16:20:37

   အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ    ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္  လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ  အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ စက္တင္ဘာ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက မႏၲေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊၾကက္ယက္ေက်းရြာ ရတနာပံုမဟာလယ္ျပင္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။  အခမ္းအနားသုိ႔ ရတနာပံုမဟာလယ္ျပင္ေက်ာင္းတုိက္ ပဓာန နာယက တုိ္က္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသုမန၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မာေအး၊...

   Read More

  • လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး ေျမစိုက္ပိုစတာစိုက္ထူ

   Web Admin 2017-09-06 11:45:39

   လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး ေျမစိုက္ပိုစတာစိုက္ထူ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးရန္လံုရပ္ကြက္၊ ၈၆ လမ္း၊ ၁၅ လမ္းႏွင့္ ၁၇ လမ္းၾကားရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႕၌ ျပည္ႀကီးရန္လံု ရပ္ကြက္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ World Vision International Myanmar (Aung Myay Thar Zan)တို႔...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>