၂၀၁၆ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေႏွာကန (၁၆)ခုတင္ဆံ့တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁၁နာရီက အဆိုပါ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္၌က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊ ဆိုင္းဘုတ္အားစက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ ေပးသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ေဒါက္တာဝင္းလႈိင္၊ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကုသေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ဟန္၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္ႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပါဝင္ကူညီေသာ အလႉရွင္မိသားစုမ်ား ႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားပထမပိုင္းအစီအစဥ္အရ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ေဒါက္တာဝင္းလႈိင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္တို႔က တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္နယ္ေဆး႐ုံဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ ေပးသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအးေမာက္က ေမာ္ကြန္းကမၺည္းေက်ာက္စာတိုင္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေမႊနံ႔သာရည္မ်ားပတ္ဖ်န္းေပးၾကၿပီးေနာက္ ေဆး႐ုံအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားကို တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္ခန္းမ၌က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်န္းမာေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ ေႏွာကန္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေႏွာကန္ေဒသျပည္သူမ်ား အနီးကပ္ခံစားရျခင္းျဖစ္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းကာ အားသြန္ခြန္စိုက္ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ျမန္မာ့ေပါင္းကူးကုမၸဏီ လီမိတက္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္ခန္႔မင္းက ေဆး႐ုံသစ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံေျမေနရာ အလႉရွင္ေဒၚတင္ေထြးမိသားစုအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ရပ္မိရပ္ဖဦးဘိုဥက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားကို အသီးသီးေဆာင္႐ြက္ကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

 ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ေသာ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္ဖြင့္ပြဲတြင္ အလ်ား၁၃၅ေပ၊ အနံ ၉၅ေပ အာရ္စီတစ္ထပ္ (၁၆)ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၊ ဆရာဝန္ေနအိမ္တစ္လုံး၊ သူနာျပဳေနအိမ္တစ္လုံးႏွင့္ဝန္ထမ္းေနအိမ္ႏွစ္လုံးတို႔ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေငြလုံးေငြရင္းလုပ္ငန္းမွ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္ (၅၈၄၃)သိန္း အကုန္အက်ခံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုက္နယ္ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ ေျမ(၄)ဧကအား ေႏွာကန္ေက်း႐ြာမွ ဦးဘိုရီ+ေဒၚတင္ေထြး မိသားစုတို႔က ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္စြာလႉဒါန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအးေမာက္က   ဓာတ္မွတ္စက္တစ္လုံး၊ အျခားအလႉရွင္မ်ားက ပရိေဘာဂမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသစ္ဖြင့္လွစ္သည့္အတြက္ တိုက္နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ(၃၂)႐ြာတို႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။