၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ Blue Ocean Operating Management Co.,Ltd တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 1882 Hot Line ဝန္ေဆာင္မႈဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၈၉ လမ္း၊ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၃ လမ္းၾကား သီရိမႏၲလာေဈး ပထမထပ္၊ Blue Ocean Contact Center ၌က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Blue Ocean Operating Management Co.,Ltd Chairman ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ Blue Ocean Contact Center ဆိုင္းဘုတ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္အရ သီရိ မႏၲလာေဈး ပထမထပ္ရွိ အဆိုပါ Blue Ocean Contact Center ခန္းမ၌ အခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ပထမဆံုးတစ္ခုတည္းေသာ Call Center (1882 Hot Line) ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အထူးဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္၊ နည္းပညာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိမွသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ Call Center မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ကို္ယ္တိုင္ကိုယ္က် ယခင္လို သြားေရာက္ေမးျမန္းရန္မလိုေတာ့ဘဲ Call Center မွ တစ္ဆင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းမွ်ေဝႏိုင္ျခင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္အခမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း၊ ထို႔အတူ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာသတိေပးခ်က္မ်ား၊ အျခားပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား အား မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားသို႔ Call Center မွ တစ္ဆင့္ အသိပညာ မွ်ေဝႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ Call Center (1882 Hot Line)ကဲ့သို႔ေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုဝန္ထမ္းဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသလို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း၊ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ၂၄ နာရီ ပတ္လံုး ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားနိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္၍ မႏၲေလးရွိ လူငယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ သိရွိလိုသည့္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ မ်ားကို  Call Center က ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားမွ်ေဝျခင္းျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ Blue Ocean Operating Management Co.,Ltd Chairman ဦးထြန္းထြန္းႏိ္ုင္က Mandalay Contact Center “1882 Hot Line” ဖြင့္လွစ္ ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Power Point ျဖင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အမွတ္တရ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ရိုက္ၾကၿပီး Contact Center အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။