၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒ႐ံုး အေဆာက္အအံုသစ္ဖြင့္ပြဲကို မတ္ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမွင့္သည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ဥပေဒ႐ံုးအေဆာက္အအံုသစ္အား တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေက်ာ္စိုးႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚသဲစုေဝတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ အေဆာက္အအံုသစ္ ဆိုင္းဘုတ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိက ႐ံုးသစ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ျမင္းၿခံခ႐ုိင္ဥပေဒအရာရွိက ဥပေဒ႐ံုးေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ကုမၸဏီက ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒ႐ံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ အေဆာက္အအံုသစ္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အလံမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေဆာက္အအံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။

 အဆိုပါ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒ႐ံုး အေဆာက္အအံုသစ္သည္ အလ်ားေပ ၄၀၊ အနံ ၂၈ ေပ၊ အျမင့္ ၁၂ ေပရွိ RC တစ္ထပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။