၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ဦးဇာနည္ေအာင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔ညေန ၄နာရီက အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သမန္ ကန္ပတ္လမ္း (ေတာင္သမန္တံတားအဝင္လမ္း) တစ္ေလၽွာက္ဝဲ/ယာတို႔ရွိ အနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေရဝင္ေရာက္ရွိမႈအေျခအေန၊ ေတာင္သမန္ ကန္ပတ္လမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေျမထိန္းနံရံမ်ား အေျခအေနတို႔ႏွင္ ေျမကၽြံေနရာမ်ား၊ ႂကြက္တြင္းမ်ားအတြင္းေရဝင္ေရာက္တိုက္စားမႈမွတစ္ဆင့္ အနိမ့္ပိုင္း ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ စက္ယႏၲယားႀကီးမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးသည္။

 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ေတာင္သမန္ကန္ပတ္လမ္း(ေတာင္သမန္တံတားအဝင္လမ္း) ေဘးရွိ ေ႐ႊပန္းတုတ္ရပ္ကြက္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး အဆိုပါရပ္ကြက္ အတြင္း ေရဝင္ေရာက္ရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္သမန္လမ္းေျမထိန္းနံရံမ်ားႏွင့္ လမ္းေရေက်ာ္မႈ မျဖစ္ေစႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဲအိတ္မ်ားခ်ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရ စတင္ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ဦးပိန္တံတားအေျခအေနႏွင့္ေရျပင္အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရႀကီးေရလၽွံမႈ ျဖစ္ေပၚလာ ပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရန္လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား၊        ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ သဲအိတ္မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိေရး၊လိုအပ္သည့္အနိမ့္ပိုင္း ေနရာ မ်ားတြင္ သဲအိတ္မ်ားခ်ထားသြားရန္ ႏွင့္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပညီ ေရေဘးအႏၲရယ္သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရကင္းမ်ားခ်ထားႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

 ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ေတာင္သမန္အဝင္လမ္း(မဟာဂႏၶာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္အေရွ႕ေျမာက္ဖက္)ေနရာတြင္ ေျမကၽြံတြင္းမ်ား၊ ႂကြက္တြင္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရဝင္ေရာက္လႈိက္တိုက္စား၍အနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားသို႔အင္းေရဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အတြက္စက္ယႏၲရား အင္အား၊လူအင္အားတို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ကန္ပတ္လမ္းအားျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးရာသက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ား ကလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ ေရတျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အင္းေရျပင္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတား အၾကားေျခာက္ေပ ခန္႔ထိ ေရာက္ရွိေနမႈ၊ ေရျပည့္ေရလၽွံမႈမျဖစ္ေစေရး အတြက္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထား ရွိမႈလုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားကို လိုက္ပါရွင္း လင္ျပသၾက သည္။

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုးအဆက္ မျပတ္႐ြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္ေနကာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္း၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ပတ္ကမ္းနားလမ္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ တာေဘာင္မ်ား ေရစိမ့္ဝင္ႏိုင္သည့္အနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္သဲအိတ္မ်ားခ်ထားႏိုင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ သဲအိတ္မ်ား ျပဳလုပ္စုေဆာင္းထားရွိျခင္းမ်ားႏွင့္အတူေရကင္းမ်ား ထားရွိကာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပညီသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔က ေစာင့္ၾကည့္လၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။