၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္

 ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ေနဝင္ေနထြက္ဆည္းဆာၾကည့္႐ႈမည့္ေနရာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန (ေရအရင္းအျမစ္) မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ေညာင္လက္ဖက္ကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္းတည္ေဆာက္ေနမႈမွာ (၉၇%) ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန (ဆည္ေျမာင္း)မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ စူဠာမဏိကန္ ႐ႈခင္းၾကည့္ေတာင္ကုန္း တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ (၉၈%) ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါသည္။

 

 ထို႔အျပင္ ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ ေလဆိပ္လမ္းဆုံ မီးပြိဳင့္မွ Aureum Palace Hotel လမ္းဆုံအထိ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ (၈၀%) ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ေညာင္ဦး-ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း ၂၅မိုင္ ၄ ဖာလုံမွ ၂၉မိုင္ အထိ ၃ မိုင္ ၄ ဖာလုံ လမ္းအား မူလ(၁၈)ေပ မွ (၂၄)ေပအထိ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ လမ္းေဘးဝဲ/ယာ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေက်ာက္စီျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။