၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ရက္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ရက္သတၱပတ္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပံုစူပါစင္တာ စတုတၳထပ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္။

 အဆိုပါ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆရာမ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး၊ ဦးသိန္းသန္းဦး၊ ဦးမင္း ကိုႏိုင္၊ တို႔က ဦးေဆာင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစီအစဥ္တင္ဆက္သူႏွင့္ Moderator အျဖစ္ စာေရးဆရာ သင့္ေနာ္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ နာကယ ေဒါက္တာယုယုေမႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဇနီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳး သမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ တက္ၾကြသူမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏိုးသူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 စကား၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမစတင္မီ ဆရာသင့္ေနာ္က ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ပုဂိၢဳလ္အသီးသီး၏ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို တင္ျပ ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီက အမ်ိဳးသမီးထုအခြင့္အေရးရွိမရွိ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖိနိပ္ခံရႏိုင္မႈ အသြင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည့္မႈႏွင့္လူတန္းစားအသီးသီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအခြင့္အေရး၊ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ လူကုန္ကူးခံရမႈဆိုင္ ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုးတက္လာေသာ ေခတ္ႏွင့္ အံ၀င္မႈမရွိေသာ အစဥ္အလာ ဓေလ့စရိုက္အခ်ိဳ႕မွ အမ်ိဳးသမီးထု အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ မွ်တမႈ မတူညီ ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးထု အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ မီဒီယာက႑ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထုအခြင့္အေရး၊ သတင္း မီဒီယာတန္ဘိုး၊ သတင္းေထာက္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ကြဲျပားပံု၊ စာနယ္ဇင္းသမားအတုအေယာင္ႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိမႈဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ အခြင့္ အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မွ်တမႈဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာစိတ္မွ အစျပဳ၍ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ အားလံုးလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အေမးအေျဖပံုစံမ်ား၊ စကား၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ၾကသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူက အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္စကားကို ေျပာၾကားသည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္မွစတင္က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး အခမ္းအနား ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ ညေန ၆နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂လမ္းရွိ မေနာ္ရမၼံ လူထုဟစ္တိုင္ကြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပေဒသာကပြဲကို ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကိုဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။