၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄  ရက္

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ လႉဒါန္းေငြတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရေျမာင္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ စိတၱမဟီရပ္ကြက္၊ သုံးဆယ္ဝင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ျပည္သူက စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ တာဝန္ေပးလို႔ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္၊ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ပါပဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ၊ ဒါေတြရွိမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္လို႔ရမွာပါ၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတို႔မွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ကြာဟခ်က္ေတြ က်ဥ္းေျမာင္းသြားမွာပါ၊ ဒါမွလည္း တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွာပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုထဲ လုပ္ေနတာလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးကရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ထဲကေန အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေနတာကေတာ့ ဆင္ရဲမြဲေတမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၊ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕ေတြမွာ လမ္းေတြမရွိဘူး၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြနည္းေနတယ္၊ လၽွပ္စစ္မီးေတြ မရရွိၾကေသးဘူး၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းေတြ နည္းေနပါေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေလးထားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ေဒသ မိဘျပည္သူေတြကလည္း ေက်းဇူးတင္ေနၾကတာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းဖြင့္ပြဲတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးဆယ္ဝင္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရေျမာင္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ တံတားတို႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေ႐ႊႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

 “ၿမိဳ႕ေပၚေတြမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ သတ္မွတ္ရန္ပုံေငြမ်ား ရရွိၾကပါတယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကရတဲ့ ေငြမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္၊ ျပည္သူေတြကလည္း ေက်နပ္ၾကပါတယ္၊ ဒီလိုရပ္ကြက္အတြက္ လုပ္ေပးတာဟာ ရပ္ကြက္သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားကလည္း ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္က ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမွာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

 ရပ္ကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တတ္တဲ့ အေလ့အထျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြလည္း ရွိၾကရမွာျဖစ္သည္။

 “ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂၀)ရွိတဲ့အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ သိန္းတစ္ေထာင္ထဲကမွ တစ္ရပ္ကြက္ကို ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)စီ အညီအမၽွ ခြဲေဝၿပီးေတာ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းမႈေတြနဲ႔အတူ ရပ္ကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ စိတၱမဟီရပ္ကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရန္ပုံေငြမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္က ယင္းရပ္ကြက္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာျပသည္။

  စိတၱမဟီရပ္ကြက္  ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွေငြက ယခင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳမီ  ႀကဳံေတြ႕ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ယခုေဆာင္႐ြက္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေ႒း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဝင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ အမိုးပိတ္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းကူးတံတား၊ လမ္းဝဲ၊ ယာရွိေရေျမာင္းမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။