၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕သာေဒသသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ အလယ္ဗဟိုနီးပါး၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအနီး တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ႀကီးႏွင့္လည္း မိုင္ ၂၀ မွ်သာ ေဝးကြာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အထင္ကရ ေရွးေဟာင္းပုဂံၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလည္း ေလေၾကာင္းလမ္းႏွင့္ ကုန္းေၾကာင္းလမ္း အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

 ၿမိဳ႕သာေဒသဟာ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ရာသီဥတုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္စရစ္ေျမသားမ်ားအေပၚ မုိးေခါင္တဲ့အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးရာေဒသျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံနဲ႔ မႏၲေလး-ၿမိဳ႕သာ စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းႀကီးကို ေရးဆြဲၿပီး မႏၲေလး-ၿမိဳ႕သာ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ေျမဧက ၁၁၁၄၀ အေပၚမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 စီမံကိန္းစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လမ္းမႀကီး ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုေတြ၊ ဓာတ္အားလိုင္းေတြ စိုက္ထူရသလို ေရရရွိေရးအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္က ေရမ်ားသြယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း စက္မႈဇုန္ဥယ်ာဥ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ဧရာဝတီဆီမီးခံုဆိပ္ကမ္းႀကီးကိုလည္း တန္ ၅၀ ကရိန္းႀကီး တပ္ဆင္ၿပီး ကုန္ေသတၱာေတြ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းႀကီးနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာ အထပ္ပါးလႊာစက္႐ံု၊ တိရစၧာန္အစာစပ္ စက္႐ံု၊ ဘီစကစ္စက္႐ံု၊ ကြန္ကရစ္တိုင္စက္႐ံု စတဲ့ စက္႐ံုေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ က်င္း ၁၈ က်င္းပါ ေဂါက္ကြင္းႀကီးကိုလည္း တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခုအစိုးရသစ္ကာလမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူေတြလည္း လာေရာက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။