၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္

 ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မဂၤလာမႏၲေလးတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ၊ သတၱိဗ်တၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လူတစ္ဦးအျဖစ္ စံျပအေနနဲ႔ထားၿပီး သားတို႔ သမီးတို႔ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ ေတာ္ေသာ၊ တတ္ေသာ၊ တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ စိတ္ထားေကာင္းတဲ့ ကေလးမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ကို ကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်င္းပေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေန႔အခမ္းအနားက အႀကိဳအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ဦးေဆာင္က်င္းပေပးတဲ့သူေတြကိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရွိၿပီး စုေပါင္းေနထုိင္ၾကတာကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚဆိုၿပီး ကေလးတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ေနထုိင္ရတဲ့အတြက္ ေအးေဆးစြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရၾကေပမယ့္ စစ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား ညီ၊ အစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြကေတာ့ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၿပီး ေကာင္းစြာ ပညာမသင္ႏုိင္ၾကပါေၾကာင္း၊ စစ္ဟာ ေကာင္းက်ိဳးမေပးဘူးဆုိတာကို အခုအရြယ္ထဲက သိထားရပါ့မယ္။ အဲဒီလို မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ေနရတဲ့ တုိင္းရင္းသား ညီ၊ အစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး သားတို႔၊ သမီးတို႔က ပညာကို ႀကိဳးစားၿပီး သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ငါးစို႔တိုက္(မိဘမဲ့ေဂဟာ)ေက်ာင္းႏွင့္ ဧရိပ္မြန္(သီလရွင္စာသင္တိုက္ႏွင့္ မိဘမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး သာသနာျပဳ အဖြဲ႔)တို႔က နယူးစတားလိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈ အကအဖြဲ႔က စည္းလံုးျခင္းအတြက္ သီးခ်င္းတစ္ပုဒ္ တုိင္းရင္းသားယိမ္းအကျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဧရိပ္မြန္ မိဘမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး သာသနာျပဳအဖြဲ႔က ပုသိမ္ထီးအကျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႔က သြက္လက္ျမဴးၾကြ မင္းသားအကျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထာဝရသစၥာ တုိင္းရင္းသား ယိမ္းအကျဖင့္လည္းေကာင္း ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီနာယကႏွင့္ နာယကမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကေလးမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးေဝၾကသည္။

 အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ ကေလးငယ္ ၃၀၀ ခန္႔ပါဝင္ကာ ပိုက္ဆက္ကစားနည္း၊ မုန္႔စားၿပိဳင္ပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားစြာ ေဆာ့ကစား ခဲ့ၾကၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက အႏိုင္ရရွိသူမ်ားအား ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ အာဟာရေကၽြးေမြးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။