၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပေသာ Nobeo Café Seminar ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဂၤလာမႏၱေလး Information Centre ခန္းမတြင္က်င္းပရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တက္ေရာက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ယေန႔က်င္းပေသာ Seminar သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက နည္းပညာႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Seminar ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ Program လည္းျဖစ္သည္။

 "တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုး ဟန္ခ်က္ညီညီ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လိုပါတယ္၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိပါတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြလာမွာပါ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အစိုးရကပိုင္းျဖတ္ထားပါတယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာလည္း SME ေတြဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာင့္ေရွာက္မွာပါ၊ ဂ်ပန္ဟာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ ဟိုးအရင္ေခတ္က အာရွရဲ႕စီမံကိန္းထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ကိုလိုနီလုပ္ခဲ့တာ ျမန္မာလည္းပါခဲ့တယ္၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ တစ္ႏိုင္ငံတည္းနဲ႔မရပါဘူး၊ ဂ်ပန္ရဲ႕နည္းပညာ၊ ဂ်ပန္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြလည္း ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္ခ်ိန္တန္လာပါၿပီ"ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ေငြေၾကး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားႏွင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္လက္မ်ား ရွိပါက အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ EMP, EIA, SIA စသည္မ်ားလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အကူအညီေပးေနပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကို Smart, Clean နဲ႔ Green ျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာစီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားစြာေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားရွိပါက ေျဖေလ်ာ့ေပးရမည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 Noboe Café သည္ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nobeoka ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MABA တို႕က ပူးေပါင္း၍ မဂၤလာမႏၱေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 Seminar တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးကလည္း မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ ျမန္မာ- ဂ်ပန္စင္တာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ Business Course မ်ားႏွင့္ Seminar မ်ားက်င္းပေပးခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ- ဂ်ပန္စင္တာ ပရိုဂ်က္ ပူးတြဲႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (JCC)၏ ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနျဖင့္ မ်ားစြာပီတိျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ MJC သင္တန္းသားေဟာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MABA)ႏွင့္ ႏိုဘယ္အုိက ၿမိဳ႕တို႔၏ Networking မွတ္တိုင္အျဖစ္ Nobeo Café ကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက SME လုပ္ငန္းအမ်ားစုတည္ရွိရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႕အခမ္းအနား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုဘယ္အိုကၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ မ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္ ႏိုဘယ္အိုက ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စီးပြားေရးေတြ႔ဆံုပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဘယ္အိုကေဖး ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားပိုမိုတိုးတက္ပါေစရန္ ဆႏၵျပဳ ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယင္းေနာက္ ႏိုဘယ္အိုကေဖး ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒ Mr. Kiyomoto Hideo က အသင္းေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ(JICA)မွ Mr. Sakai Mamoru က စီးပြားေရးႏွင့္နည္းပညာက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MUFCCI)၏ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဗဟိုဌာန(MJC)၏ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္က ျမန္မာ-ဂ်ပန္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑၊ စီးပြာေရးႏွင့္နည္းပညာ က႑ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီးပြားေရးဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 ယေန႔က်င္းပေသာ Seminarႏွင့္ Business Matching တြင္ ေရဆိုးျပဳျပင္ေသာနည္းစနစ္/စက္ရံု၊ တိရိစၧာန္အရိုးကိုေရာစပ္၍ တိရိစၧာန္အစာေတာင့္ ထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံု၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႀကိတ္သားသံုုးေလာင္စာထုတ္စက္ရံု၊ တကၠသိုလ္(သို႔)ကုမၼဏီမ်ားမွ CAD/CAM အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ On job Training ဂ်ပန္စက္ရံုမ်ားမွ ေခၚယူမည့္အခြင့္အေရး၊ ကားျပဳျပင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကားအပိုပစၥည္းတင္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ Nobeoka Area Market Union မွ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ NOBEO Café တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nobeoka ၿမိဳ႕မွ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာကုမၼဏီမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားၿပီး ဆက္သြယ္လုိသူမ်ားက မိမိစိတ္၀င္စားေသာ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Nobeoka ကုန္သည္စက္မႈအသင္းမွလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Nobeoka ၿမိဳ႕တြင္ Mandalay Café (Nobeoka) ကိုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလးေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၼဏီမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။