၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စက္ခ်ဳပ္ပညာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြေကာင္းသည့္အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ သင္ယူၾကၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါက ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္ဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမႈခ်ည္ထည္မ်ားကို အသြင္ဆန္းသစ္စြာျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္မည္ဆိုပါကလည္း ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြသာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီထိန္းသိမ္းရာေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြ႔ဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမက ေျပာသည္။

 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယကမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ တင္မူေအးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ယခုလို သင္တန္းေတြ စီစဥ္ေပးေနခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးစားၿပီး တက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း၊ အတန္းပညာအတြက္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရွိၾကမွာျဖစ္သလို အပိုေဆာင္းအေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားကိုပါ ယခုအခ်ိန္ကတည္းက တတ္ကၽြမ္းထားပါက ဘဝတက္လမ္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းစီစဥ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္း သင္ၾကားေပးသူမ်ား၊ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမက ဆက္လက္ေျပာၾကာသည္။

 ယခင္ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စားေသာက္ကုန္၊ အလွကုန္၊ ဇာထုိး၊ ပန္းထိုးသင္တန္းမ်ားကိုသာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းျပင္ပအားလပ္ခ်ိန္အတြက္ လူငယ္မ်ား အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ေစရန္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္သင္တန္းသည္ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေက်ာင္းျပင္ပသင္ၾကားေနၿပီး ယခု တတိယအႀကိမ္သင္တန္းတြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)မွ သင္တန္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၆၂ ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္မူေအးက ေျပာသည္။

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသည္ အဆိုပါ ေကာလိပ္၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အကူအညီေပးႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သလို သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသူမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ပင္ အေထာက္အပံံ့မ်ား ရရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။