၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္

 “လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး ျပည္သူအားလံုးပါဝင္ေပး’’ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပရာ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္(၂၁)သန္းေသာ လူမ်ားသည္ အဓမၼခိုင္းေစခံေနရသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔(ILO)က ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုးရဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားျဖစ္ပြားသည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘီလီယံ အျမတ္အစြန္းရရွိေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၇ ႏိုင္ငံအေပၚ သံုးသပ္ထားသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္ ၁၈ တြင္ ရွိေနေၾကာင္း’’  ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္ျပီး တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က “ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြ အပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ၇၄ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံကို ၄ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္နႈန္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံကို ဝ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ဦးတည္ျဖစ္ပြား တာကို ေတြ႔ရျပီး ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ ၂၁ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုကေတာ့ အဓမၼထိန္းျမားလက္ထပ္ဖို႔ လူကုန္ကူးခံေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရျပီး ထူးျခားမႈအေျခအေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့ လူကုန္ကူး မႈ ပံုစံအသစ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈေတြမွာ ျပည့္တန္ဆာျပဳမႈႏွင့္ အဓမၼ လုုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ အဓိကျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါတယ္’’ ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ UNICEF (မႏၱေလး) ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားျပီး World Vision မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့မႈ မ်တ္တမ္းဗီဒီယိုျပသျခင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အမ်ဳိးသမီးေကာ္ မတီက စီစဥ္သည့္ အသိပညာေပး တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားအျပီးတြင္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက လူကုန္ကူးမႈအသိပညာေပးနံရံကပ္ျပဘုတ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားရန္ပံုေငြ မထူေထာင္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူ မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသား ေျခာက္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီ ၁၆၉ဦးတို႔အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၉၇၄၈၀၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တါင္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီးကိုးဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၇၁၀၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးျပီးျဖစ္သည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ အမႈေပါင္း ၂၁ မႈ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူခဲ့ျပီး တရားခံအမ်ဳိးသား ကိုးဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၃၅ ဦးတို႔အား အေရးယူနိုင္ခဲ့ျပီးအဆိုပါမႈခင္းမ်ားထဲမွ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီး ၁၉ ဦး ကယ္တင္နိုင္ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၉၇ ၾကိမ္၊၅၁၃၃၁ဦး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း ၁၆၅ ၾကိမ္၊ ၃၇၆၉၈ဦး၊  လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေဝျခင္း ၂၆၄ ၾကိမ္၊ ၃၇၃၃၉ ေစာင္တို႔ ျဖန္ပေဝကာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။