၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔

 အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္သိမ္းရန္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားတြင္ တာဝန္ကိုယ္စီရွိေၾကာင္း၊ ဦးပိန္တံတားအား ေရွးမူမပ်က္ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ျပယုဒ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ သိပၸံနည္းက်က်ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားလိုအပ္သည္ဟု တိုင္းေဒ သႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာၾကားသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္ရွိ အစည္အေဝးခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္၁၁နာရီခြဲက ျပဳလုပ္သည့္ ဦးပိန္တံတားအား ေရွးမူမပ်က္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ သိပၸံနည္းက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ေလ့လာခ်က္ရလဒ္အစီရင္ရင္ခံစာလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပြဲ တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဦးပိန္တံတား၏သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈကို လုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရွိကာ ေရွးမူမပ်က္မူလ အေဟာင္းအတိုင္းျပဳျပင္မည္ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ယင္း သေဘာတရားမ်ားကို အုပ္ျမစ္ခ်ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယင္းအခမ္းအနားေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေတြထိန္းသိမ္းဖို႔ရာအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံသူ/သားေတြမွာ တာဝန္ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္၊ ဦးပိန္တံတားအား ေရွးမူမပ်က္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ျပယုဒ္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ႏိုင္ဖို႔ သိပၸံနည္းက်က်ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့နည္းလမ္းေတြလိုအပ္ပါတယ္၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ(၁၂)ခ်က္နဲ႔အညီေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္ေတြေဖာ္ထုတ္ဖို႔လည္းရွိတယ္၊ အလုံးစုံေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး၊ ကမၻာႀကီးဟာသီးျခာေနလို႔မရပါဘူး၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရတာပါ၊ မႏၲေလးမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာေရာက္ေလ့လာမႈ ေတြမ်ားပါတယ္၊ ဦးပိန္တံတားကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာလည္း သိရပါတယ္၊ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ယခုလိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ ဦးပိန္တံတားကို ေရွးမူ မပ်က္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ ရွိပါတယ္}}ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Dorothee Janetzke Wenzelက ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းစကားေျပာၾကား၍ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွပညာရွင္ Mr.Karl Kleinebergႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)၊ ဗိသုကာဌာနမွ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းတို႔က ဦးပိန္တံတားႀကီးအား  ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ေလ့လာခ်က္(ရလဒ္)အစီရင္ခံစာအား တကေရာက္လာၾကသူမ်ားအားပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ အေသး စိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Dorothee Janetzke Wenzelကေလ့လာခ်က္ (ရလဒ္) အစီရင္ခံစာအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင့္စိုးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ဒုတိယဥကၠ႒၊ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အတြင္းေရးမႉး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ စုေပါင္း၍ အမွတ္တရ႕မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူး ခဲ့ၾကသည္။

 “ဒီပေရာဂ်က္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလေလာက္ကစတယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ နဲ႔တြဲလုပ္ေနတဲ့ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမနီကပညာရွင္ေတြရွိပါတယ္၊ ဂ်ာမနီက ပညာရွင္ေတြက ကူညီမႈေတြေပးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔လည္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ေရွးမူ မပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းတယ္၊ အရင္တုန္းက ျပဳျပင္ခဲ့တာေတြကို ေလ့လာမွတ္သားပါတယ္၊ အဲ့ဒီကိုသြားၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြကိုသုံးသပ္ေလ့လာ တယ္၊ဘာေၾကာင့္ပ်က္စီးသလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ပညာရွင္ေတြနဲ႔စုေပါင္းၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြ ပါတယ္၊အက္ရွင္ပလန္ကိုေတာ့၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာ အရင္ဆုံးလုပ္ရပါမယ္၊ အဓိကက်တဲ့အစိတ္အပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပါ၊ နည္းပညာေလ့လာမႈေတြကို ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ဂ်ာမနီကနည္းပညာရွင္ေတြ နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရလဒ္ေတြထြက္လာတာပါ၊ ဒီအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ၊ ဘယ္လိုသစ္ အမ်ိဳးအစားေတြလိုအပ္မလဲဆိုတဲ့အေသးစိတ္ေလးေတြ၊ အႀကံညဏ္ေလးေတြေပးထားပါတယ္၊ ဒီလို အၾကျပဳေပးခ်က္ေလးေတြကို စဥ္စား ဆုံးျဖတ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္ျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္’’ ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)၊ ဗိသုကာဌာနမွ ေဒါက္တာဇာျခည္မင္းက ယင္းအခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ားကေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္ေျဖၾကားသည္။

 “ဦးပိန္တံတားဆိုတာဟာ အင္မတန္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဦးပိန္တံတားကိုအေခါက္(၅၀)ေလာက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ဒီတံတားအေပၚသြားလိုက္တိုင္း ျပည္သူေတြဦးပိန္တံတားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကတယ္ဆိုတာေတြ႕လိုက္တဲ့အခါၾကည္ႏူးခံစားမိပါတယ္၊ အေရးႀကီးဆုံးကဦးပိန္တံတားႀကီးဟာ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခုမွာမရွိေတာ့ပါဘူး၊ ေရွးမူမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗိသုကာ ပညာရွင္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကပညာရွင္ေတြ၊နည္းပညာ တကၠသိုလ္ကေက်ာင္းသား/သူေတြ၊ ဂ်ာမနီကပညာရွင္ေတြပူးေပါင္းၿပီးဒီပေရာဂ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔၂၀၂၃ခုႏွစ္ ဦးပိန္တံတားႀကီးေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီးသြားတာကို ျမင္ေတြ႕ ခ်င္ပါတယ္’’   ဟုဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွပညာရွင္ Mr.Karl Kleinebergကမီဒီယာမ်ား၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္မႈ႔ တြင္ေျဖၾကားသည္။