၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ(မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး)က ၾကီးမွဴး၍ အမရပူရျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအၾကိဳအဆင့္ ရွာေဖြစစ္ေဆးငျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာယုယုေမက သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ကာကြယ္ကုသႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္ျပီး “ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္ျပီး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အလားအလာကို ၾကိဳတင္သိရွိကာကြယ္ပါက အဆင့္ျမင့္သည့္ေရာဂါလကၡဏာအထိ မေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကိဳအဆင့္ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းကို လက္လြတ္မခံဘဲ အစစ္ေဆးခံသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကိဳအဆင့္စစ္ေဆးမႈတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သိရွိလာျပီး ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အၾကိဳအဆင့္မွ စတင္ကာ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကင္ဆာျဖစ္လာႏိုင္ျပီးစစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ဘဲျဖစ္ပြားလာပါက ေငြအကုန္အက်မ်ားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလူမႈဒုကၡမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆးရံုၾကီး သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးမွ ေဆးရံုအုပ္ၾကီးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပါဝင္ကူညီၾကသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္အစစ္ေဆးခံၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း’’ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္ျပီး သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာစႏၵာမ်ဳိးေအာင္က သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအေၾကာင္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားအျပီးတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာယုယုေမႏွင့္ နာယကမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အၾကိဳရွာေဖြစစ္ေဆးေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လာေရာက္အစစ္ေဆးခံသူမ်ားကို အားေပးကာ ေဆးရံုအတြင္းရွိ ေမြးလူနာမ်ားကို အားေပးခဲ့ၾကသည္။

 အဆိုပါ အၾကိဳရွာေဖြစစ္ေဆးေပးမႈတြင္ အမရပူရျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ၁၈၈ ဦးကို စစ္ေဆးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။