၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္

 သီးႏွံအထြက္တိုးရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ားလိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ား  အဓိကက်သည့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္အျပင္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳး၍ ထြက္ရွိလာေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ WHH(ISSD MYANMAR)မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ မ်ိဳးေစ့ျပပြဲ(မႏၲေလး)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မ်ိဳးေစ့ျပပြဲကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အေရးႀကီးေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားရရွိေရးႏွင့္ မ်ိဳးေစ့က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ စီမံကိန္း၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့မ်ားအား ျမန္မာ့ေတာင္သူႀကီးမ်ား အက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ၎မ်ိဳးေစ့ျပပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခြဲ ထိ ႏွစ္ရက္တိုင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 “မိမိတို႔ႏိုင္ငံဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္၊ ေက်းလက္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြဟာလည္း ၇၀%ရွိေနတဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑နဲ႔ ေတာင္သူေတြရဲ႕ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ္လို႔ယုံၾကည္မိပါတယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ အားသာခ်က္(၃)ခ်က္ရွိေနတဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးမွထြက္ရွိတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြကိုလည္း ျပည္ပကိုတင္ပို႔လၽွက္ရွိပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းဟာ စာနပ္ရိကၡာဝမ္းစာေတြကို ဖူလုံေစပါတယ္၊ ဒါေတြမဖူလုံရင္ေတာ့ မတည္ၿငိမ္မႈကိုျဖစ္ေစမွာပါ၊ လူဦးေရတိုးတက္လာတာနဲ႔အညီ စာနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရမွာပါ၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရရွိေရးအတြက္ နယ္သာလန္အစိုးရကလည္းကူညီသလို မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး သီးႏွံအထြက္တိုးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါ တယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္(၃)ၿမိဳ႕နယ္စီတြင္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနျခင္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ျပပြဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ(၈)မ်ိဳးကို မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ထုတ္လုပ္ထားသည္ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ယင္းသီးႏွံမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက ပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ အဓိကသီးႏွံေတြျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားက ေလ့လာ ၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နည္းပညာေတြအကူအညီ၊ ေျမဩဇာထုတ္ေရာင္းသည့္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ကူညီမည္ဆိုလၽွင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု ယုံၾကညိမိပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

 ဆက္လက္၍ နယ္သာလန္အစိုးရကိုယ္စား နယ္သာလန္သံ႐ုံး Agriculture Counsellor Mr.Fredrrik Heijink မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ိဳးေစ့က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အေရးပါပုံအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားသည္ စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မ်ိဳးေစ့ျပပြဲတြင္ ေဒသတြင္းမ်ိဳးေစ့ထုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဓါတ္ေျမဩဇာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္   ISSD Myanmar စီမံကိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ေတာင္သူမ်ား ပါဝင္ျပသၾကသည့္ ျပခန္းေပါင္း(၃၀)အား လိုက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ိဳးေစ့က႑ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအား(ISSD Myanmar Program)၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအပူပိုင္းဇုံေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္ဝန္ႀကီးဌာန(MOALI)ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစိုက္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္  Welthungerhilfe (WHH) INGO အဖြဲ႕မွ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လၽွက္ရွိေၾကာင္းလည္း ယင္းအခမ္းအနားမွသိရသည္။