၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္

 ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ခံယူပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက်န္းမာမွ ႏိုင္ငံအတြက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အင္အားစုတိုးတက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း(မႏၲေလး) ရတနာပုံခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ နားႏွင့္ႏွာေခါင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္း၊ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားညီလာခံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “ျပည္သူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဘဲျဖစ္တယ္လို႔ မိမိယုံၾကည္ထားပါတယ္၊ ဒီလိုညီလာခံ ျပဳလုပ္ျခင္းကို အားေပးပါတယ္၊ ျပည္သူေတြက်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္လုပ္ႏိုင္မွာပါ၊ အလုပ္သမားအင္အားႀကီးလာမွ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္လာမွာပါ၊ ဆရာဝန္ေတြ ဝန္နဲ႔အားမမၽွတဘူးဆိုတာလည္းသိပါတယ္၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ေဒသမွာ သူတို႔ရဲ႕လက္လွမ္းမွီတဲ့ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း ေလးေတြ ရွိေစခ်င္ၾကပါတယ္၊ ဒါဟာျပည္သူ႕ဆႏၵပါ”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယင္းညီလာခံက်င္းပျခင္းသည္ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ယခု(၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ ညီလာခံမွ ပညာရွင္မ်ား၏ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွရရွိလာေသာ အသိပညာႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမိဘျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ေမၽွာ္မွန္းေၾကာင္းလည္း

ေဆးပညာရွင္မ်ားကသုံးသပ္ၾကသည္။

 “ဆရာဝန္အင္အားက Public Sectors မွာနည္းေနၿပီး Private Sectors မွာပိုမ်ားေနတာေတြ႕ရပါတယ္၊ လူတစ္ေထာင္မွာ အထူးကု ဆရာဝန္ ၀ ဒသမ ၆ ေလာက္ဘဲရွိၿပီး သူနာျပဳက ၀ ဒသမ ၉ ေလာက္ရွိေနပါတယ္၊ ဒါေတြဟာလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္မွာပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတြတိုးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနသလို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးလုပ္ငန္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြရွိပါတယ္၊ အားလုံးကဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါတယ္”ဟုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း(မႏၲေလး)ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာယုယုလြင္ တို႔ကလည္း အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ကုသေရး၊ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာက႑မ်ားတိုးတက္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး တြဲဘက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမိုးသီတာလြင္ က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔က ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ျပခန္းမ်ားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းျပခန္းမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

 နားႏွင့္ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္းခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ဆရာဝန္အသင္း၏ အသင္းခြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဆရာဝန္အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအသင္းႀကီး၏ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္း ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ား ေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ေဆးပညာပညာရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခြဲစိတ္မႈပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေရးကို လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္သားစြမ္းရည္ေပးႏိုင္ေရး စသည့္ မြန္ျမတ္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး ၁၉၇၀-၇၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယေန႔ဆိုလၽွင္ (၄၈)ႏွစ္တိုင္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။