၂၀၁၉ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္

 လႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ ျပည္သူ႔ဘက္က မည္မွ်ရပ္တည္မည္ဟူသည့္အေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္တက္ေစခ်င္ သလုိ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျမင့္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးလုပ္ခဲ့သည္ကို သမုိင္းက သက္ေသျပလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၃) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသို႕ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔လုိပါတယ္၊ မ႑ိဳင္တစ္ခုက လႊမ္းမုိးသြားတယ္ဆုိရင္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္သြားမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ေတြျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သလုိ ျပည္ေထာင္စု ကျပဳတဲ့ ဥပေဒနဲ႔လည္းဆန္႔က်င္လုိ႔မရဘူး၊ ဥပေဒျပဳေရးက အဓိကတာ၀န္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာဟာ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔ဘက္ကေန ဘယ္ေလာက္ရပ္ တည္မလဲဆုိတာ မူတည္ပါတယ္၊ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္မွန္ရင္ ေစတနာကျပန္အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာျမင့္တက္ေစခ်င္သလုိ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျမင့္တက္ေစခ်င္တယ္။ လုပ္ေနတဲ့ကာလအေတာအတြင္းမွာ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သမုိင္းက သက္ေသေပးမွာပါ၊ တာ၀န္ေက်တယ္မေက်ဘူးဆုိတာ ျပည္သူကပဲဆုံးျဖတ္ေပးမွာပါ၊ မဲဆႏၵရွင္က အဆုံးအျဖတ္ေပးမွာပါ" ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႕အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီခရီးသည္ အလြန္ၾကာေညာင္းစြာ ခ်ီတက္ခဲ့ရၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိက်င့္သုံးႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပန္းတုိင္ကုိ မ်က္ေျခမပ်က္သင့္ေၾကာင္းလည္းဆုိသည္။

" ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ျခံဳၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးအသိ ေရခ်ိန္ျမင့္ေအာင္လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ရွိေပမယ့္ ျပည္သူေတြႏုိင္ငံေရးမလုပ္ႏုိင္ပါဘူး၊ စား၀တ္ေနေရးရွိေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိယ္စားလုပ္ေပးဖုိ႔ ပါတီေတြ အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရည္မွန္းခ်က္တူေပမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီဖက္ထရယ္ထူေထာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ပါတီေတြအင္အား မေကာင္းဘဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ ဒီမုိကေရစီဟာ ပါတီေတြရဲ႕ အကၡရာပါပဲ" ဟုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႕ေနာက္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မိမိတို႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အဆိုပါ အခမ္းအနားသု႔ိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။