၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္

 တိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပံုေငြက်ပ္ ၇၅ သန္းခန္႕ႏွင့္ ေက်းရြာလူထုထည့္၀င္ေငြက်ပ္သန္း ၂၀ ခန္႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုကၠိဳစုေက်းရြာ၊လ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

 လွ်ပ္စစ္မီးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒တို႕က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေက်းရြာလ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခလုပ္ကို ႏွိပ္၍ မီးဖြင့္ ေပးခဲ့သည္။

 "အထူးသျဖင့္ျပည္သူေတြရဲ့ ဝမ္းသာေနတဲ့မ်က္နွာ မီးလင္းလို့အေပ်ာ္ေတြကိုေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ေက်းလက္ျပည္သူလူထုဆႏၵကေတာ့ မီးလင္းခ်င္တယ္၊ လမ္းေတြေကာင္းခ်င္တယ္၊ စိုက္ပ်ိုးေရ ရခ်င္တယ္၊ ေသာက္သံုးေရရခ်င္တယ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဒီထပ္ပိုျပီး ဘာမွေတာင္းဆိုတာမရွိပါဘူး။ အစိုးရဆို တာလဲျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕တာဝန္ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ရွိတယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး ဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်ေပးတဲ့ရန္ပံုေငြ ဘတ္ဂ်က္ရွိတယ္။ ဒီဟာေတြနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ လုပ္ကိုေပးရမယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေတြလိုအပ္သလဲဆိုတာသိဖို႕စံုစမ္းတယ္၊ သိေအာင္လဲၾကိဳး စားတယ္၊ သိျပီးေတာ့ လုပ္ေပးနိုင္တာေတြကို လုပ္ေပးပါ့မယ္ လို႕လည္း ကတိေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕မီးလင္းေရးကို ေဇာက္ခ်ျပီးလုပ္ပါတယ္။ သာစည္ျမိဳ႕နယ္မွာ ဒီနွစ္ကုန္ျပီးရင္ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္မီးလင္းမွာပါ။ မႏၱေလးတစ္တိုင္းလံုး မီးလင္းနိုင္ေအာင္ ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့အရာေတြ အားလံုးက ေက်းရြာေန ျပည္သူလူထုရဲ့ လူမွုဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မုဒိတာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ကုကၠိဳစုေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၂၁ စုရွိၿပီး လ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲသူ ၁၄၂ ဦးရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၁၁/၀.၄ ေကဗီြ၊ ၂၀၀ ေကဗီေအထရန္စေဖာ္မာ တစ္လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း ၁၄၀၂၀ ေပကို တိုင္းေဒသႀကီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉)မီနီဘတ္ဂ်က္မွ ေငြက်ပ္ (၇၅) သန္းခန္႕ အကုန္က်ခံ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ ေက်းရြာအတြင္း ၄၀၀ ဗို႕ဓာတ္အားလိုင္း (၄၁၁၈) ေပအား ေက်းရြာလူထု ထည့္၀င္ေငြ က်ပ္ သန္း ၂၀ ခန္႕ျဖင့္ က်ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးကလည္း လ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းကာ ယင္းေနာက္ ကိုကၠိဳစုေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္စကားေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား ေတြဆုံ ႏုတ္ဆက္၍ ၄င္းတို႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေမးျမန္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီး တင္ျပလႊာမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။

 သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးလင္းၿပီၤးေက်းရြာ ၁၁၇ရြာ ရွိၿပီး မၾကာခင္လပိုင္းအတြင္းေနာက္ထပ္ ၁၀ ရြာမီးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၁၂၂ ရြာမွာ မီးလင္းရန္ က်န္ရွိေနေသာ္လည္း (၂၀၁၉- ၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္၊ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး အစီအမံ (NEP)၊ Public Finance Initiative (PFI)စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၇၄ ရြာခန္႕ထပ္မံ၍ လ်ပ္စစ္မီးလင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ေနေရာင္ျခည္ ဆိုလာစြမ္းအင္စနစ္ျဖင့္လည္း ေက်းရြာ ၂၄ ရြာမွာ မီးရရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ ေတာင္ေပၚေဒသ ၂၄ ရြာခန္႕သာ လ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ က်န္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။