၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္

 မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံုတစ္ရံုဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႕ကိုဧၿပီ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေက်းရြာအုပ္စုေလးေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေက်းရြာႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၾကၿပီျဖစ္သည္။

 ယေန႕ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္လည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေျမာက္လည္- ထိန္ကန္-သိမ္ကုန္းေက်းရြာမ်ား စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းျခင္း၊ မုန္တိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖလံက်င္းေက်းရြာ 33/11KV ဓာတ္အားခြဲရံု ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးလင္းျခင္း၊ ေရေ၀ေက်းရြာအုပ္စု ေရေ၀- အင္းမ-ကန္သာ-ေညာင္ကုန္းေက်းရြာမ်ား စုေပါင္း အင္အားျဖင့္လွ်ပ္ စစ္မီးလင္းျခင္း၊ ရွမ္းမငယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေညာင္လည္ရြာ- ဂါတ္ကုန္းရြာ- သေျပကုန္းရြာစုေပါင္းအင္အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းျခင္းစသည္တို႕ပါ၀င္သည္။

 "ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတစ္ရပ္ထဲနဲ႔ ေက်းရြာေတြအားလံုး မီးလင္းေအာင္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အကူအညီနဲ႔လုပ္ရပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အကူအညီတဲ့အတြက္လည္း ေက်းရြာေတြမွာ မီးလင္း လာပါတယ္၊ ရြာတစ္ရြာဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ရပ္ကြက္္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတာ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုေတြ႐ွိရပါတယ္၊ လမ္း႐ွိမယ္၊ မီး႐ွိရမယ္၊ ေသာက္သံုးေရ႐ွိရမယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ႐ွိမယ္ဆိုဒီရြာ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာပါ၊ အဲ့ဒါေတြကို အစိုးရကလုပ္ေပး ရပါတယ္၊ အစိုးရျပည္သူေတြဆီကရတဲ့ အခြန္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို လုပ္ေပးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အကန္႕အသတ္ရွိတဲ့အခါ ေစတနာရွင္ေတြက ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမီးလင္းေရးကို ဆက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေနပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူဟာ အေရးႀကီးဆံုးပါ၊ ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းလို႔မရဘူး ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို မလုပ္လို႔မရဘူး ေက်းရြာေတြမီးလင္းလာတာဟာ အစိုးရေရာ ျပည္သူူလူထုေရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႕ပါ" ဟု တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

 ယင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခလုပ္ကိုႏွိပ္၍ မီးဖြင့္ေပးျခင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးတို႕က မုဒိတာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံႏုတ္ဆက္ျခင္း၊ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္းတုိ႕ကို အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ားရိုက္ကူးၾကသည္။

 မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၈ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၃၈၀ ရွိသည့္အနက္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၆၇ ရြာသည္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းခဲ့ၿပီး ထပ္မံမီးလင္းေရးအတြက္ ၁၆ ရြာမွာေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရးတြင္ လက္ရွိကာလ၌ ၄၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေနၿပီး တိုးခ်ဲ႕ ရရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 အလားတူ ယေန႕ဖြင့္လွစ္ေသာ ဖလံက်င္းေက်းရြာ ဓာတ္အားခြဲရံု 33/11 KV (5MVA)ခြဲရံုမွတစ္ဆင့္ ၁၁ ဓာတ္အားလိုင္း ၂၃ဒသမ ၇၄ မိုင္ 200KVA ထရန္စေဖာ္မာ ၂၂ လံုးတပ္ဆင္၍ ေက်းရြာေပါင္း ၂၂ ရြာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ ေငြက်ပ္သန္း ေပါင္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္က်ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းဓာတ္အားခြဲရံုမွ ဖီဒါႏွစ္ခုခြဲထားၿပီး ေနာက္ထပ္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၅ ရြာခန္႕ ထပ္မံမီးလင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။