၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး၊ သံအမတ္ႀကီး  H.E. Mrs. Daniel Patrick Chugg ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ၁၀နာရီခြဲက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဧည့္ခန္းမ၌ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလက္ခံေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္သည္။

 ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၊ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊  စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။