၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာတိတိႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္းတိတိတို႔ကို  ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ထံသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံရယူ၍ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။