၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္

 တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးက ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒရွင္းလင္းပြဲကို မတ္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ၌ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းနီ၊ ဦးဝဏၰေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလႈိင္းေမာင္ေမာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလႈိင္းေမာင္ေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴး ဦးရဲေထြးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ  တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ သည္။