၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္

မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ သီရိေဟမာအေနာက္ ေအာင္ခ်မ္းသာျမတ္စြာဘုရားဓမၼာ႐ံုတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကုိ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ျပသသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းလင္းေအးက ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးေဇယ်ာေအာင္က မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ သီရိေဟမာအေနာက္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မီးသတ္ေဆးဘူးျဖင့္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿငိွမ္းသတ္ျပသ ခဲ့သည္။