၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္

 ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ဆုေငြမ်ား ခ်ီးျမွင့္ပြဲကို မတလလ ၁၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုး ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမအစိုးရသက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ၂၇ ဦးအား နိုင္ငံေတာ္က တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္စီ ခ်ီးျမွင့္ရျခင္းကို မႏၲေလး ခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မိုးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းမ်ားကိုယ္စား ေရႊဂြမ္းထုပ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း ဦးတင္ထြန္းႏွင့္ ေရႊၾကက္ ယက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္းက ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ရာ ေရၾကည္ေပါက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။