၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ပိုင္ ၿမိဳ႕မေစ်းအတြင္း၌ ဧၿပီ ၁ ရက္ နံနက္  ၁၀ နာရီခြဲက မီးေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ မီးေလာင္မႈသ႑ာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့ က်င့္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရာ မႏၲေလးတို္င္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သက္ခိုင္၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးညႊန္႔ဆန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ မွဴး ရဲမွဴးသီဟ၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ မီးသတ္ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ အရန္မီးသတ္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သေႏၶ မီးသတ္အင္အား ၂၅ ဦး၊ အရန္မီးသတ္အင္အား ၁၅၀ ဦးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ထိုသို႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ရာတြင္ Level(1)ယာဥ္အုပ္စုမွ မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ခု ဖြင့္ခ်မီးၿငွိမ္းသတ္ျခင္း၊ Level(2)ယာဥ္အုပ္စုမွ မ်က္ႏွာစာတစ္ခု ဖြင့္ခ်မီးၿငွိမ္းသတ္ျခင္းႏွင့္ ေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မီးခုိးမြန္းၿပီး သတိလစ္ေနသူ တစ္ဦးအား အခန္းအတြင္းမွ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္းမ်ား ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။