၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စဥ့္ကူးစာေျဖဌာနမွ အစိုးရပထမျပန္ စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား စာေအာင္လက္မွတ္ ဆက္ကပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ စူဠဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲလကၡဏာစာရႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပထမျပန္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈစာေမးပြဲ(အဘိဓမၼာ၊ ျမန္မာစာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဘာသာ)အထူးေအာင္သူမ်ား ၾကြေရာက္ေတာ္ မူၾကၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္နီလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး ဦးဝင္းေဆြႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ အလွဴရွင္ မိသားစုမ်ား တက္ေရာက္ ၾကည္ညိဳၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားကို နေမာတႆ သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို ဘုရားကန္ေတာ့ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က ၾသဝါဒႏွင့္ သီလေပးေရစက္ခ်တရားေဟာၾကားခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားက ေမတၱသုတ္ရြတ္ဖတ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုယ္စား ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္နီလင္းက သာသနာေရးဆုိင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစာေမးပြဲ အထူးေအာင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စာသင္ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ဆက္ကပ္ရာ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္နီလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ ဒုတိယရဲမွဴး ဦးစိန္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး ဦးဝင္းေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ပထမႀကီးတန္းေအာင္ ကိုးပါး၊ ပထမလတ္တန္းေအာင္ ကိုးပါးႏွင့္ ပထမငယ္ တန္းေအာင္ ကိုးပါးတို႔အား စာေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအထူးေအာင္ ကိုးဦးတုိ႔အား ေအာက္လက္မွတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္ၾကကာ အခမ္းအနားကို ဗုဒၶ သာသနံစိရံတိ႒တု သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။