၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမူးယစ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အသင္း(ခြဲ)တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ လူ႔ငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကုိ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (ခ)ရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္(၂၂)အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ အမွတ္(၂၂) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးေဇာ္ဝင္းက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏုိ္င္ငံေစတနာ႔ဝန္ထမ္း မူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း(မႏၲေလး)မွ အသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က အသင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း(ခြဲ)ဥကၠ႒ ဦးသန္းၾကြယ္က မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားေဟာေျပာျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း(ဗဟုိ) အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းက ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးအႏၲရာယ္ေဟာေျပာၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အသင္းဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးအုံးေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ (ခ)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးဝင္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအင္အား ၂၀၀ခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။