၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္

 တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုျဖင့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 အဆိုပါခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တို႔သည္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြင္း မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားထားရွိမႈ၊ ဆီသိုေလွာင္ကန္ထားရွိမႈ၊         ဆီသိုေလွာင္ကန္အနီးေရငုတ္ပိုက္မ်ားထားရွိမႈ၊ ဆီးမီးၿငွိမ္းသတ္ရည္ အျမွဳပ္ေဆးရည္ထားရွိမႈ၊ ဆီေလွာင္ကန္တြင္ မိုးႀကိဳးလႊဲတပ္ဆင္ထားရွိမႈစသည္တို႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၾကၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳမွာၾကားခဲ့ၾကသည္။