၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕၌ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ရွင္ပင္ခ်မ္းသာဘုရားဝင္းအတြင္း၌ ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အမႈိက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ ေရညွိမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အစီအစဥ္ျဖင့္ စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီက ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 အဆိုပါ စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနဝင္းေမာင္ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး ဝင္းေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚနီလာစိုးႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမတ္သူႏွင့္ ဘုရားေဂါပအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။