၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္

 စဥ့္ကူးျမိဳ႕နယ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရက္သတၱပတ္အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကံုးျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီကက်င္းပရာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္သက္ေမာင္၊ ျမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဥကၠဌ ေဒၚျဖဴျဖဴသီ၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေငြႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဆုရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္သက္ေမာင္က အမွာစကားေျပၾကားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရက္သတၱပတ္အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကံုး ျပိဳင္ပြဲတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္တို႔တြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရွိသူမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္ၾကသည္။