၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္

ျမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးရာေကာ္မတီရံုး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို မႏၲေလးျမိဳ႕၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရွိ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီရံုး၌ ယေန႔နံနက္ ၁၁ ခြဲက က်င္းပသည္။

အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေမာင္၊ ျမိဳဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘုန္းထက္ႏုိင္ျမင့္၊ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး  ေဒၚခ်ဳိႏြယ္ဦး၊ ျမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစုစုေဆြႏွင့္ ေဒၚနီနီေအာင္တို႔က ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီရံုး ဆိုင္းဘုတ္အား အေမႊးနံသာ ရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းျပီး စုေပါင္းအမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ကူးသည္။

 အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။