၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အ.ထ.က(စဥ့္ကိုင္)သဇင္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ဇာတိမာန္သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ အမ်ိဳးသားေန႔ သဝဏ္လႊာအား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းေဆြက ဖတ္ၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ (အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္း)စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန(႐ံုးခ်ဳပ္)မွ ထုတ္ေဝေသာ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္(သတင္းစကား)လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ၾကည္မို႔မို႔လြင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ဆုရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။