၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၌ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို  ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အ.ထ.က(မတၱရာ)ေအာင္ဆန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ သဝဏ္လႊာအား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစြမ္းထက္ေဝက ဖတ္ၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းလြင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစြမ္းထက္ေဝတုိ႔က ဆုမ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။

 အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ သတင္းစကား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။