၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သာစည္ၿမိဳ႕တြင္ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို  ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အမွတ္ (၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ သဝဏ္လႊာကို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထင္ေက်ာ္က ဖတ္ၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေဝေသာ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သတင္းစကား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္အိအိသန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျဖန္႔ေဝ ေပးသည္။

 အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္သိန္းႏွင့္ ဦးစံထြန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။