၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္

 အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊၾကက္ယက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားႏွင့္ ေရႊၾကက္က်ဘုရားရွိ သစၥာကြန္ကရစ္လမ္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲက အဆိုပါမုခ္ဦးတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမြန္က ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားၿပီး အရွည္ေပ ၄၅၀၊ အက်ယ္ ၂၅ ေပ၊ ထု ေျခာက္လက္မရွိ ကြန္ကရစ္လမ္း ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၄၅ သိန္းကို အလွဴရွင္မ်ားထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ပ္ ၁၇၅ သိန္း ကုန္က်ခဲ့ၿပီး အဆိုပါလမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမြန္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္းႏွင့္ ေအးေအးခိုင္ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာျပည့္ျဖိဳးေအာင္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ေရႊေလးရြာမႀကီး၏ အဝင္လမ္း ေမတၱာေက်ာက္ေခ်ာလမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမြန္၊ World Vision ျမန္မာမွ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္တင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းလင္းစိုးတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 အဆိုပါ ေမတၱာေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမွာ အရွည္ေပ ၅၀၀၊ အက်ယ္ ၂၅ ေပ၊ အျမင့္ သံုေပရွိၿပီး World Vision ျမန္မာမွ မတည္ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ႏွင့္ အလွဴရွင္တို႔လွဴဒါန္းေငြမ်ား ပူးေပါင္းကာ က်ပ္သိန္း ၁၆၀ ကုန္က်ခဲ့သည္။