၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္

 အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေလ့က်င့္ေရး မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန စခန္းခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ ဦးတင္ထြဋ္၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား ၅၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔အေနျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည့္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရး၊ သဘာဝအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး၊ ရွာေဖြကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေရးဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္သူလူထုက အားကိုးအားထားျပဳရသည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ေရးျပဘာသာရပ္၊ မီးသတ္ပညာ ဘာသာရပ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးဘာသာရပ္၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစုဘာသာရပ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမတ္ေရးတို႔ကို စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မျဖစ္ရေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္တို႔ကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းနည္းျပမ်ားက သင္တန္းပို႔ခ်ၾကသည္။

 သင္တန္းကို ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္အထိ ေတာင္သမန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္သမန္ေက်းရြာ မီးသတ္စခန္းတြင္ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။