၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္နံနက္ (၇)နာရီက တံတားဦးျမိဳ႕ ျပည္သူ႔အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ က်ဆံုးေလျပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ အေပါင္းအား အေလးျပဳၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ ေပးပို႔ေသာ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ သဝဏ္ လႊာကို ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလိႈင္းေမာင္ေမာင္က ဖတ္ၾကားသည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျမိဳ႕ေပၚအမွတ္(၁၊၂၊၃) ရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုစုေပါင္း ၃၅၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကျပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ သတင္းစကားလက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားျဖန္႕ေဝခဲ့သည္။