၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္

 ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ နပၸလင္ေက်းရြာတြင္ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (KOICA)တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးစီမံကိန္း ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တူးေဖာ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမေအာက္ေရ အဝီစိတြင္း၊ ေရစက္အေဆာက္အအံု တစ္လံုးႏွင့္ ဂါလန္ ၆၀၀၀ ဆံ့ အုတ္ေရေလွာင္ကန္တို႔အား အဆိုပါေက်းရြာသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက နပၸလင္ေက်းရြာ၊ ဘူးကင္းေစတီအနီးရွိ ဘူးကင္းစိုက္ခင္းစခန္း၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ခိုင္တို႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းက ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ KOICA III စီမံကိန္း၊ စက္ေရတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စက္ေရတြင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ နပၸလင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေသာင္းျမင့္က လက္ခံရယူသည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက စက္ေရတြင္းကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကၿပီး ေရလာေရာက္ သယ္ယူေနၾကသည့္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံု စကားေျပာၾကားၾကသည္။

 အဆိုပါ နပၸလင္ေက်းရြာ ေျမေအာက္ေရအဝီစိတြင္းသည္ အခ်င္း ေလးလက္မရွိ ေရတြင္းျဖစ္ၿပီး အနက္ေပ ၆၂၀ ခန္႔ တူးေဖာ္ထားရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေျမေအာက္ေရအဝီဇိတြင္းမွ Submersible Pump 7C/25 ေရစုပ္ပန္႔ အမ်ိဳးအစား၊ အင္ဂ်င္ႀကီးတစ္လံုးႏွင့္ တြဲလ်က္ 25KVA ဒိုင္နမိုတစ္လံုးတုိ႔ျဖင့္ ေရတင္ခုတ္ေမာင္းရာ တစ္နာရီလွ်င္ ဂါလံ ၁၅၀၀ ခန္႔ ထြက္ရွိေၾကာင္း၊ တြင္းမွ ထြက္ရွိေသာ ေရအရည္အေသြးမွာ PH(7.2)အထိ သန္႔စင္ေသာေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရအျဖစ္ပါ သံုးစြဲႏိုင္သျဖင့္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္။