၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္

 သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေဝျခင္းကို မတ္ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက မွန္တန္းရပ္ကြက္၊ နဂါးအိမ္ရာ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးကားလမ္းေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ရာ အမရပူရျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္း၊ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒၚဝင္းအိသူႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕မိ၊ ျမိဳ႕ဖ ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုတိယရဲမွဴး မိုးသူရိန္ႏွင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ မွန္တန္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္းသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သက္ငယ္မုဒိန္းမႈျဖစ္ပြားရျခင္း အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားသတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား၊ သားသား၊ မီးမီးတို႔  သတိထားဖို႔ အခ်က္ (၁၀)ခု၊ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရသည့္အမႈမ်ား အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ အစဥ္သတိျပဳ၊ Help us STOP sexual violences၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝ ျမွင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေပါင္းလို႔ ယခုပင္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔၊ Stop Child Rape၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ အေရးယူေပး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လူတိုင္းပါဝင္ကူညီေပး ဟူေသာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္၍ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလး ကားလမ္းေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။