၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္

 ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ အမွတ္ (၉)ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း အဝင္လမ္းႏွင့္ တံတားဖြင့္ပြဲကို ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါ လမ္းသစ္ႏွင့္ တံတားေနရာတြင္ က်င္းပရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေဌးလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အလွဴရွင္မိသားစုႏွင့္ ေက်းရြာေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ရြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲမာဏိတက အဖြင့္ၾသဝါဒကထာ မိန္႔ၾကားၿပီး တံတားအလွဴရွင္ မေရႊစင္ျမင့္(ျပည္ေက်ာ္ၾကား ေဆးႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္)ဆိုင္က တံတားလွဴဒါန္းရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လမ္းကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တံတားကို အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းၾကကာ ေရႊမိုးေငြမိုးမ်ား ရြာသြန္းၿဖိဳးၾကသည္။

 အဆုိပါလမ္းမွာ အရွည္ေပ (၄၃၀)၊ အက်ယ္ (၁၈)ေပရွိ၍ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ အလွဴရွင္မ်ားက စုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ယ္(၂၁)ေပ၊ အရွည္ (၆)ေပ တံတားကို သီးျခားအလွဴရွင္က လွဴဒါန္းကာ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက စုေပါင္းလုပ္အား ဒါနျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။