၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္

 အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ားတြင္ စနစ္တက်အမႈိက္သိမ္းစနစ္ျဖင့္ အမႈိက္မ်ားကို ပလပ္စတစ္ အမႈိက္ပံုး၊ စကၠဴအမႈိက္ပံုးတို႔ျဖင့္ အမႈိက္ခြဲျခားပစ္နည္းကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ ေသာၾကာေန႔တုိင္း ပလပ္စတစ္ ကင္းစင္ေရးေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ေက်ာင္း မ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းကို ဇူလိုင္ ၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက အမရပူရၿမိဳ႕မွ အ.ထ.က ေက်ာင္းတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည္။

 အဆုိပါ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္း၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္ေဌး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ ဦးတင္ထြဋ္တုိ႔သည္ အ.ထ.က (၁)ေက်ာင္းသို႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ခြဲျခားအမႈိက္ပစ္ နည္းစနစ္ထားရွိေသာ အမႈိက္ပံုးမ်ားအတြင္းသို႔ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ထားရွိမႈမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကၿပီး ေက်ာင္းမုန္႔ဆုိင္တန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ပလပ္စတစ္ ကင္းစင္ေရးေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား ေရာင္းခ်ေနေသာ မုန္႔မ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကရာ အဆိုပါေန႔တြင္ မုန္႔ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအား ဖက္၊ စကၠဴတုိ႔ျဖင့္  မုန္႔မ်ားကို စနစ္တက် ထည့္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေတြ႔ရွိရၿပီး ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေသာၾကာေန႔တိုင္း ပလပ္စတစ္ ကင္းစင္ေစရန္ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ေပးရန္တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။