၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

 ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(VDP) ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၀ သန္းႏွင့္ ျပည္သူထည့္ဝင္ေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၅ စုစုေပါင္း ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကတၱရာလမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမပံုေက်းရြာ၌ က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ မ်ား၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးမင္းဟန္ႏွင့္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးတို႔က ကတၱရာလမ္းသစ္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက ေျမပံုေက်းရြာအေနျဖင့္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၀ သန္းရရွိမႈအေပၚမွာ ျပည္သူလူထုထည့္ဝင္ေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း ထပ္ေဆာင္းၿပီး စုစုေပါင္း ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ အရွည္ေပ ၁၂၀၀၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပ၊ ထု ၈ လက္မရွိေသာ ေက်းရြာတြင္းကတၱရာလမ္းကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာၿပီး ယခင္ကထက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမွင့္ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေျမပံုေက်းရြာ ကတၱရာလမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမွတ္တမ္းကို ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာျမင့္ထြန္းက ေျမပံုေက်းရြာျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ ေက်းရြာတာဝန္ခံဦးမ်ိဳးခိုင္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကတၱရာလမ္းကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။