၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္

 မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာ အေျခခံသင္တန္းဆင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ကန္ေတာ္မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပရာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းမွ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္လြင္က တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရကၠန္းႏွင့္ သက္ေမြး ပညာသင္တန္းေက်ာင္း(မိတၳီလာ)တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလ်င္ အမွတ္စဥ္ (၁၀)ရွိၿပီ ျဖစ္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးသည္ ဒုတိယတန္းစားပညာေရးမဟုတ္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြပိုမိုရရွိႏုိင္ေသာ ပညာေရးျဖစ္ၿပီး ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာဆုိ

သည္မွာ လူတန္းစားမေရြး၊ ေနရာေဒသမေရြး မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အတြက္ စက္ခ်ဳပ္ပညာရပ္ကို တတ္ေျမာက္ ပါက အုိးမကြာ၊ အိမ္မကြာ စက္ခ်ဳပ္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားျပားလာတာ ေတြ႔ရလုိ႔ ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိသည့္ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္းက ေပးအပ္ရာ သင္တန္းသူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

 အဆုိပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံသင္တန္းကို ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ေညာင္ဦး၊ ငါန္းဇြန္၊ ျမင္းၿခံ၊ ႏြားထုိးႀကီး၊ ေတာင္သာ၊ မိတၳီလာ၊ သာစည္၊ မလိႈင္၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသူ (၂၅)ဦးကို ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္အထိ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရကၠန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးသာဝက ေျပာၾကားခဲ့သည္။