၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းေက်းရြာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဓူဝံ၊ အင္ၾကင္းပင္၊ ေငြေပၚကၽြန္း+ဆံုရြာ၊ ကိုင္း (မ)+သဲျဖဴဝ(မ)၊ တဲႀကီးေက်းရြာမ်ားအား ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က က်င္းပ သည္။

 အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်မ္းေျမ့၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးဝင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႐ံုး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းမႈ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းသားမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 သင္တန္းအား ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏွစ္ရက္ၾကာ သင္ၾကားပို႔ခ်ၿပီး ေက်းရြာ ခုနစ္ရြာ ငါးယူနစ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၃၉ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။