၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္တြင္“ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နတ္လႊဲေက်းရြာ ဓမၼာရံု၌ ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာန၌ ဇြန္ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း က်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွ သိရသည္။

 အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးေအာင္မိုးက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚအုန္းၾကည္က“ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး”ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက မိမိတို႔ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက မိမိတို႔ေဆြးေႏြး မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသင္းျမျမသင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကသည္။