၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္

 ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဆည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တို႔ ပူးေပါင္းကာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ ဆည္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္ႏွင့္ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းတို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ျပည္သူ႔စကားဝိုင္း က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုတာဝန္ခံ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္က မူးယစ္ႏွင့္ ေဆးခြဲျခားျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ငါ့သေရာက္နယ္ေျမ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ ရဲအုပ္ ေအာင္ခင္သန္းက မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးစန္းဝင္းက မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္သံုးစြဲျခင္း ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၈ ဦးက အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

 အဆိုပါ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးဆန္းဝင္း၊ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ငါ့သေရာက္ၿမိဳ႕ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၅၀ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ၾကသည္။