၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး သင္တန္းခန္းမတြင္ ဖမ္းဆီးနည္း ဆင့္ပြားသင္တန္း (၁/၂၀၁၇)ဖြင့္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပ ရာ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး စိန္ထြန္းက သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

 အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးစိုးျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္း နည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသားအရာရွိ ခုနစ္ဦး၊ အျခားအဆင့္ ရွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝထက္ျမက္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။