၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္

 ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ပုဂံေရႊျပည္ကားႀကီးကြင္းအနီး ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းဆံုတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားႏွင့္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းအသံုးျပဳၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ စပါယ္ယာလိုင္စင္ မရွိသူမ်ားကို  စစ္ေဆးဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ထိုသုိ႔ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ ဒုတိယရဲမွဴး ခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၏ ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူ၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္သြားလာေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းသူမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္မေဆာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ေဆာင္းၿပီး ေမးသိုင္းႀကိဳးတပ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမရွိသူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္အား ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုမိုတင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားကိုလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ယာဥ္ေနာက္လုိုက္သူမ်ားအား စပါယ္ယာလိုင္စင္ ရွိ၊ မရွိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။